جهت پاره ای از تغییرات برای مدتی وبسایت بنده قابل دسترس نخواهد بود

لطفا برای مشاهده رزومه به پروفایل لینکداین این جانب

و برای پیگیری نوشته ها به آدرس وبلاگ زیر مراجعه نمایید


View Farid Bekran's profile on LinkedIn    f-bekran.ir/blog
In order to make some changes to my home page, the website would not be accessible

To check out my resume please visit my Linkedin profile

View Farid Bekran's profile on LinkedIn

Or to follow my blog posts please visit this link


f-bekran.ir/blog